قیمتهای شن و ماسه و آجر                                                                                       
نوع کالا
واحد
قیمت(ریال)
ماسه کفی
تن
 195000
ماسه شسته شکسته
تن
195000
ماسه طبیعی دوبار شور
تن
245000
شن شسته و شکسته
تن
 
195000
 
خاک آسیابی
تن
190000
آجر فشاری خاتون آباد
تن
700000
آجر ده سوراخ
قالب
1500

      قیمتها تحویل تهران با حمل و کمپرس و  ظرفیت ماشینها 10 الی15 تن و ساعت تخلیه 10 شب الی 4صبح است.                                                                                   

تاریخ بروزرسانی
1394/8/11