قیمتهای شن و ماسه و آجر                                                                                       
نوع کالا
واحد
قیمت(ریال)
ماسه کفی
تن
150000
ماسه شسته شکسته
تن
150000
ماسه طبیعی دوبار شور
تن
195000
شن شسته و شکسته
تن
 
150000
 
خاک آسیابی
تن
180000
آجر فشاری خاتون آباد
تن
660000
آجر ده سوراخ
قالب
1250

      قیمتها تحویل تهران با حمل و کمپرس و  ظرفیت ماشینها 10 الی15 تن و ساعت تخلیه 10 شب الی 4صبح است.                                                                                   

تاریخ بروزرسانی
1395/3/3