لیست قیمت شن وماسه وخاک وآجر


                                                                    
نوع کالا
واحد
ظرفیت بارگیری
حمل وتخلیه
قیمت(ریال)
شن شسته شکسته
تن
13الی10
دارد
140000
ماسه کفی
تن
13الی10
دارد
140000
ماسه شسته شکسته
تن
13الی10
دارد
142000
ماسه طبیعی
تن
13الی10
دارد
172000
خاک آسیابی
تن
13الی10
دارد
165000
آجرفشاری
تن
13الی10
دارد
680000
آجرده سوراخ
قالب
4000
دارد
1450

 
                                                                                              
تاریخ بروزرسانی
1393/2/3